Susunan Kepanitiaan LKMMF 1 HIMFA Paracelsus UMM 2018

Minggu, 07 Oktober 2018 00:00 WIB

SUSUNAN KEPANITIAAN

LATIHAN KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN MAHASISWA FARMASI

TINGKAT I

HIMPUNAN MAHASISWA FARMASI PARACELSUS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2018

 

Penanggungjawab       :

                  Hendra Yadi                                                             2016                

Ketua Pelaksana         :

                  Wildan Tsabat Fikran                                                2017               

Sekretaris                    :

                  1. Khasna Shohwatul Jihan                                      2017               

                  2. Wiweka Santikrama                                              2016                

Bendahara                   :

                  1. Muktamiroh                                                           2017

                   2. Rinats Azhary                                                        2016                

 

ACARA

CO                               :

                  Medita Dwy Asta Wesena Ala Alfi                             2017

Anggota                      :

                  1. Rizki Lisya Nugraha                                               2016                

                  2. Aqilah Aulia                                                            2017

                  3. Dita Nuraini                                                             2017

                  4. Nurlaila Hayati                                                        2017                

                  5. Alifya Puspita Nurhani                                            2017                

HUMAS

CO                               :

                  Ega Amila Putri Suwari                                             2017

Anggota                      :

                   1. Brillyan Deavanti                                                   2016                

                   2. Alifia Hajar Amanda                                              2016                

                   3. Indana Lazulfa                                                      2017

                   4. Aminah Fitriani                                                      2017                

                   5. Nymaz Putri P                                                       2017                

PDD

CO                               :

                  Fania Puspita Sari                                                   2017

Anggota                      :

                  1. Andri Saputra Dunggio                                         2016

                  2. Bella Sintiya Meirani                                            2016                

                  3. Aprilia Puspa Wijaya                                           2016                

                  4. Ilma Octavia Nikmawati                                       2017

                  5. Nyimas Tri Oktafina                                             2017              

                  6. Nabilatul Auliyana                                                 2017           

KONSUMSI

CO                               :

                  Shofia  Ummu Lathifa                                              2017

Anggota                      :

                  1. Adrinta Prahatia Putri                                            2016                

                  2. Frizal Wiratama                                                    2016                

                  3. Abidatussoleha                                                     2016               

                  4. Jihan Nabila                                                          2017               

                  5. Hikmah                                                                 2017               

LOGISTIK

CO                               :

                   Ilmi Nisak Prinastiti                                                   2017

Anggota                      :

                  1. Putra Adi Purnama                                                2016               

                  2. M. Bagus Sumarsono                                           2016                

                  3. Farras Divie Rizqi                                                  2016                

                  4. Ardian Fachrudin Yusuf S                                     2016                

                  5. Dina Siti Rahma M. Hentu                                    2017               

                  6. Annisa Miftahul Jannah                                        2017                

KEAMANAN

CO                               :

                  Chaerul Reza Mahendra                                          2017

Anggota                      :

                  1. Nabilah Utari                                                         2016               

                  2. Viecke Dwi Septyarini                                          2016               

                  3. Aprilia Wati Ningsih                                              2017               

                  4. Aulia Amirul Haq                                                  2017               

                  5. Irfan Rizqullah                                                      2017               

PENDAMPING

CO                               :

                  Melinia Kartika Sari                                                  2017

Anggota                      :

                  1. Yolan Endah Sri Purnama                                     2016               

                  2. Rizka Aulia Safitri                                                 2016                

                  3. Fitria Nuraini                                                         2016    

                  4. Aulia Suci Wulandari                                            2016                

                  5. Tri Novasari Setya Wijaya                                    2016                

                  6. Aji Bayu                                                                2016                

                  7. Firdha Julianty Sukma                                          2016                

                  8. Riska Indah Safitri                                                2017                

                  9. Levvy Sandy                                                         2017               

                  10. Alfi Machfirotul Laili                                              2017    

                  11. Dinar Apri Liana                                                    2017                

                  12. Dewi Wahyuni                                                       2017                

                  13. Rahmah Hutami Dian Ramadhani                        2017                

                  14. Khofifah Uswatun Hasanah                                   2017                

                  15. Anita Rizky Muna Warah                                       2017                

                  16. Vhiranika Yuniar                                                   2017                

                  17. Febrianti Wulan Puspitasari                                  2017                

                  18. Nilam Ayu Andar Puti                                           2017                

                  19. Lia Savitri Elani                                                    2017               

                  20. Emi Safitri                                                             2017               

Shared: