Susunan Kepanitiaan Seminar Nasional 2020

Senin, 23 Desember 2019 00:00 WIB

 

 

 

 

Penanggung Jawab                 : Ilma Octavia Nikmawati

                                                  201810410311136

Ketua Pelaksana                       : Alief Brahma Rizki Indallah

                                                  201810410311329

Sekretaris 1                              : Indah Paulina Dewi

                                                   201810410311086

Sekretaris 2                              : Khasna Shohwatul Jihan

                                                   201710410311147

Bendahara 1                             : Norjannah

                                                   201810410311094

Bendahara 2                             : Muktamiroh

                                                   201710410311256

 

Seksi Acara

Koordinator :Faisal Asram Ilanunu                     (201810410311327)

Anggota:

 1. Prahastuti Agung Ismawan Putri                   (201810410311291)
 2. Aqilah Aulia                                                   (201710410311108)
 3. Indana Lazulfa                                                (201710410311243)
 4. Farrel Akbar Fachriansyah                             (201710410311155)
 5. Anggun Berliana L.                                        (201810410311238)
 6.  Sabrina Qurrota A’yun                                   (201810410311221)

 

Seksi Humas

Koordinator :Baiq Windy Fitriasari                        (201810410311080)

Anggota:

 1. Faza Nisa Rahmadani                                 (201810410311283)
 2. Wildan Tsabat Fikran                                   (201710410311233)
 3. Dita Nuraini                                                (201710410311028)
 4. Aisyah Bidarina Kartono                            (201810410311275)
 5. Sakti Bagaskara                                          (201810410311324)
 6. Al Intan Widiyati                                       (201810410311171)
 7. Syahjehan Difa Alfiyah                              (201810410311101)

 

Seksi Logistik

Koordinator :Della Oktani’matun Nursolich          (201810410311291)

Anggota:

 1. Nurkhovivah Irianthi                                 (201810410311140)
 2. Melinia Kartika Sari                                    (201710410311119)
 3. Medita Dwy Asta Wesena Ala Alfi            (201710410311138)
 4. Daffa Ajie Ekantio                                      (201710410311148)
 5. Khofifah Uswatun Hasanah                        (201710410311132)
 6. Wulan Cahya Permatasari                           (201810410311237)
 7. Mochammad Firman Hudan Augusta        (201910410311161)

 

 

 

Seksi Konsumsi

Koordinator :Zulfiqar Ali Saputra                          (201810410311260)

Anggota:

 1. Nabila Rahma Yanti                                    (201810410311135)
 2. Ilmi Nisak Prinastiti                                     (201710410311109)
 3. Ega Amila Putri Suwari                               (201710410311254)
 4. Irfan Rizqullah                                             (201710410311018)
 5. Sri Ardianti Ahmad                                      (201810410311128)
 6. Ishmah Alghumaisha                                   (201910410311165)

Seksi PDD

Koordinator :Muhammad Naufal Athaya               (201810410311228)

Anggota:

 1. Imara Jawza’ Asla                                         (201810410311054)
 2. Chaerul Reza Mahendra                                (201710410311049)
 3. Heru Sudrajat                                                (201810410311255)
 4. Dicky Wahyudi                                             (201810410311313)
 5. Sandra Dwi Kurniawati                                (201910410311052)
 6. Arvindra Delvisa Fitri                                   (201910410311073)

 

 

 

 

 

 

Seksi Sponsorship

Koordinator :Feffi Azzainatus Syaffira                  (201810410311061)

Anggota:

 1. Fania Puspita Sari                                          (201710410311245)
 2. Shofia Ummu Lathifa                                   (201710410311130)
 3. Feri Dwi Setiawan                                         (201910410311064)
 4. Siska Ayu Wulandari                                     (201910410311141)
 5. Imelda Anggun Viradigma                            (201910410311145)

 

 

 

 

Shared: