Susunan Kepanitiaan Vanduin HIMFA Paracelsus UMM 2018

Sabtu, 27 Oktober 2018 00:00 WIB

 

SUSUNAN KEPANITIAAN

VANDUIN

HIMPUNAN MAHASISWA FARMASI PARACELSUS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2018

Penanggungjawab       :

Hendra Yadi                                                    (201610410311183)               

 

Ketua Pelaksana         :

Medita Dwy Asta Wesena Ala Alfi                  (201710410311138)

 

Sekretaris                    :

Khasna Shohwatul Jihan                               (201710410311147)

Wiweka Santikrama                                       (201610410311117)

 

Bendahara                   :

Muktamiroh                                                   (201710410311256)                    

Rinats Azhary                                               (201610410311079)

 

ACARA

CO                               :

Ilmi Nisak Prinastiti                                       (201710410311109)

Anggota                      :

Indana Lazulfa                                            (201710410311243)

Wildan Tsabat Fikran                                  (201710410311233)

Fania Puspita Sari                                      (201710410311245)

Frizal Wiratama                                          (201610410311184)

Putra Adi Purnama                                     (201610410311220)

FarrasDivie Rizqi                                        (201610410311155)

Hanifah Ratna Birana                                 (201810410311008)

Rina Yanti                                                   (201810410311033)

Norjannah                                                   (201810410311094)

Ahmad Fajrul Alim                                      (201810410311148)

Anggun Berliana Lutfiah                             (201810410311238)

Anton Julianto                                            (201810410311270)

Faza Nisa Rahmadhani                             (201810410311283)

Dinda Ilhami Tri Hutomo                            (201810410311288)

Fatbela Zulfa Mazida                                 (201810410311292)

 

HUMAS

CO                               :

Shofia Ummu Lathifa                                 (201710410311130)

Anggota                      :

Dita Nuraini                                                (201710410311028)

Rizki Lisya Nugraha                                   (201610410311194)

Rizka Aulia Safitri                                       (201610410311218)

Al Intan Widiyat                                          (201810410311171)

Rizqi Akbar Hidayat                                   (201810410311243)

Rifka Khairiyah                                          (201810410311274)

 

PDD

CO                               :

Chaerul Reza Mahendra                            (201710410311049)

Anggota                      :

Nabilah Utari                                              (201610410311061)

Yolan Endah Sri Purnama                         (201610410311223)

Bella Sintiya Meirani                                  (201610410311201)

Aprilia Puspa Wijaya                                 (201610410311180)

Ilham Fatahillah                                         (201810410311271)

Heru Sudrajat                                            (201810410311255)

 

KONSUMSI

CO                               :

Melinia Kartika Sari                                     (201710410311119)

Anggota                      :

Ellena Zahra Lembayung                           (201710410311121)

Andri Saputra Dunggio                               (201610410311158)

Khilda Rizqi Amaliyah                                (201810410311290)

Sakti Bagaskara                                         (201810410311324)

Faisal Asram Ilanunu                                 (201810410311327)

 

LOGISTIK

CO                               :

Ega Amila Putri Suwari                              (201710410311254)

Anggota                      :

Aprilia Wati Ningsih                                    (201710410311063)

Mohammad Bagus Sumarsono                  (201610410311035)

Adrinta Prahatia Putri                                 (201610410311239) 

Aji Bayu                                                      (201610410311037)

Andre Riswanda Putra                               (201810410311150)

Afiyah Chantika Fatmasary                        (201810410311273)

Zulfiqar Ali Saputra                                    (201810410311260)

 

DANUS

CO                               :

Ilma Octavia Nikmawati                           (201710410311136)

Anggota                      :

Aqilah Aulia                                             (201710410311108)

Rimbha Putri Lestari                               (201710410311114)

Brillyan Deavanti                                     (201610410311134)

Rikatlala' Shorea                                     (201810410311302)

Ainun Nadivah B.                                    (201810410311090)

Dhea Tryana Ambonita                           (201810410311123)

Shared: